Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Miejska Biblioteka Publiczna w Jelczu-Laskowicach powstała na bazie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Laskowicach Oławskich.

Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej księgozbioru odnotowano w 1949 r.

Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice leży we wschodniej części województwa dolnośląskiego w odległości 29 km. od Wrocławia, w powiecie oławskim, położone na prawym brzegu Odry.

Liczba mieszkańców w mieście i gminie Jelcz-Laskowice wynosi ok. 23.000.

Miasto Jelcz-Laskowice powstało 1 stycznia 1987 r. z połączenia Jelcza (gdzie znajdowała się fabryka samochodów ciężarowych i autobusów pod nazwą Jelczańskie Zakłady Samochodowe „Jelcz” ) i Laskowic Oławskich ( zaplecze mieszkaniowe dla Jelcza).

Wraz z powstaniem miasta Gminna Biblioteka Publiczna w Laskowicach Oławskich została przekształcona w Miejską Bibliotekę Publiczną w Jelczu-Laskowicach z siedzibą przy ul. Bożka 11. Teren jej działania stanowi miasto i gmina Jelcz-Laskowice

Instytucja posiada trzy filie : Filia w Miłocicach, w Minkowicach i w Wójcicach.

Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi i udostępnia księgozbiór ogólny. Użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z kafejki internetowej, korzystać ze szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Prowadzone są zajęcia kulturalno-oświatowe, spotkania autorskie, wystawy, lekcje biblioteczne oraz inne formy działalności kulturalnej mające na celu integrację społeczeństwa.

Miejska Biblioteka Publiczna oraz jej filie położone są w centralnych punktach swoich miejscowości.

Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb użytkowników. Zbiory gromadzone są zgodnie z oczekiwaniami czytelników, systematycznie uzupełniane z wolnym dostępem do półek.

Dobra współpraca z władzami miasta Jelcz-Laskowice powoduje rozwój, postęp i innowację Biblioteki. Wykorzystywane są nowe technologie : skomputeryzowano zbiory, wyposażono w sprzęt komputerowy, umożliwiono bezpłatny dostęp do Internetu, dano możliwość zdalnego korzystania z zasobów biblioteki, uruchomiono elektroniczny katalog, poszerzono ofertę o korzystanie z zasobów elektronicznych innych bibliotek ( www.libra.ibuk.pl).

Przyjazna aranżacja wnętrza, duża aktywność edukacyjna i kulturalna, możliwość efektywnego zagospodarowania wolnego czasu, doświadczona i życzliwa kadra biblioteczna, dobra opinia czytelników stanowią atuty Biblioteki i tworzą bazę jej dalszego rozwoju.

 

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny